Mnohé podujatia sa v meste zrušia, zhoršuje sa epidemická situácia

Žilina, 13. septembra 2021 – Mesto Žilina z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie ruší viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v nasledujúcich dňoch. Od pondelka 13. septembra je Žilinský okres v Covid automate zaradený v oranžovej fáze – stupeň ostražitosti. Dôvodom prijatých opatrení samosprávy je aj to, že pri súčasnom nastavení preventívnych opatrení v jednotlivých fázach Covid automatu nie je schopná zabezpečiť ich stopercentné dodržiavanie. Zrušené preto budú nasledovné podujatia: Deň zdravia (16. 9.), Žilina žije (24. 9.), Festival seniorov a Kapustný deň (30. 9.), Deň s mestom (1. 10.), Beh pre najmenších (1. 10.) a podujatia v rámci Európskeho týždňa mobility Zaži ulicu inak (21. 9.) i Veľká jesenná cyklojazda (22. 9.). Naopak, podujatia Primátorská kvapka krvi a Žilinská plavecká štafeta plánované na štvrtok 16. septembra sa rušiť nebudú a uskutočnia sa.

Zhoršenie postavenia Žilinského okresu v Covid automate spôsobili taktiež nové pravidlá, podľa ktorých môžu byť susedné okresy len o jeden stupeň v lepšej fáze oproti susediacemu rizikovejšiemu okresu. Od aktuálneho týždňa bol okres Bytča preradený do 1. stupňa ohrozenia, ktorý v Covid automate signalizuje červená farba. Regionálni hygienici navyše avizujú, že pri zachovaní súčasného epidemického trendu sa dá v budúcom týždni očakávať preradenie Žilinského okresu do červenej fázy (1. stupeň ohrozenia).

„Príprava kultúrnych či športových podujatí v našom meste netrvá niekoľko dní, ba ani týždňov. Niektoré sa pripravujú mesiace vopred, keďže ide o veľké akcie, ktoré navštevujú tisícky ľudí. Do poslednej chvíle sme čakali, ako sa bude vyvíjať epidemická situácia v okrese a v meste, aby sme vedeli prijať zodpovedné rozhodnutie. Som prvý, ktorý si želá, aby snaha organizátorov nevyšla nazmar a veľmi si želám, aby sme mohli podujatia organizovať. Avšak pri platných preventívnych opatreniach a podmienkach, ktoré z nich vyplývajú, nemôžeme množstvo z našich podujatí zodpovedne zorganizovať,“ skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Aktuálne pravidlá Covid automatu hromadným podujatiam neprajú. Podľa nich môže mesto zorganizovať podujatie bez obmedzení výlučne len pre osoby, ktoré sú plne očkované. V režime OTP je určená kapacita do 1 000 osôb pri akcii v exteriéri a do 500 účastníkov v interiéri. V prípade sedenia môžu byť vnútorné priestory naplnené na 25 % kapacity, pri vonkajšej akcii na 50 % kapacity. Pri organizácii podujatia v režime tzv. základ môže byť v jednom čase na podujatí v exteriéri maximálne do 200 osôb, vo vnútorných priestoroch do 100. V prípade sedenia môže organizátor využiť kapacitu na 25 % v prípade interiéru, v exteriéri môže byť naplnenosť na 50 % kapacity. Ak budú účastníci počas akcie stáť, vo vonkajších priestoroch ich môže byť 100 a vo vnútorných 50. Organizátor je ale povinný zabezpečiť zoznam účastníkov. Vymenované obmedzenia upresňuje príslušný semafor a určujú sa aj na základe plochy priestoru konania podujatia.

„Verím, že obyvatelia Žiliny aktuálne opatrenia príjmu zodpovedne. Teším sa, že sme počas uplynulých mesiacov mohli v rámci Žilinského kultúrneho leta pripraviť pre našich obyvateľov a návštevníkov mesta bohatý kultúrno-spoločenský program,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

V rámci série siedmich podujatí Mariánske leto vystúpilo 13 kapiel, skupín či orchestrov, osemkrát sa uskutočnila Hudobná streda a priniesla vystúpenia šiestich hudobných telies. Mimoriadne populárne Detské divadlo na Studničkách sa tiež uskutočnilo osemkrát s programom štyroch divadelných skupín. V rámci podujatia s názvom Letné sláčiky v Parku Ľudovíta Štúra si mohli ľudia vypočuť celkom sedem koncertov. Priaznivci jogy sa na tradičných cvičeniach stretli 17-krát v Parku Ľudovíta Štúra a 18-krát v Lesoparku Chrasť. Súčasťou Žilinského kultúrneho leta bolo aj päť veľkých podujatí ako napríklad Tak ti treba! (Festival humoru), Stredoveký deň, Dožinky, Záverečná či Bažant kinematograf s piatimi premietacími dňami. Taktiež sa uskutočnil outdoorový festival Slnko na skalách či športové podujatia Beh na Dubeň, Burza športových klubov a Žilinčania sa bavia futbalom.

Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke informuje, že pri zmene farby sa okrem počtu pozitívnych prípadov berie do úvahy napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine daný okres má, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu ochorení COVID-19 v ňom budú platiť miernejšie opatrenia. Fázy Covid automatu zohľadňujú okrem počtu prípadov ochorenia za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov aj komplexné zhodnotenie epidemickej situácie v okrese (trend nárastu ochorenia, splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, šírenie v populácii, charakter ohnísk, vekovo špecifická dynamika a podobne).

Uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení sa od 8. februára riadi Covidovým automatom, ktorý zaviedol päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Od pondelka 13. septembra platí aktualizovaný Covid automat, podľa ktorého je desať okresov červených – v prvom stupni ohrozenia. Ďalších 47 okresov je oranžových – v stupni ostražitosti a zvyšných 22 okresov zostáva v zelenej fáze.

Okresná charakteristika sa stanovuje na základe sedemdňovej incidencie ochorenia SARS-CoV-2 v danom okrese, pričom sa berú do úvahy identifikované prípady bez ohľadu na formu testu použitú na danú identifikáciu. Sleduje sa aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov. Lokálny epidemiológ má možnosť výsledné skóre pozmeniť o jeden stupeň nahor či nadol alebo ponechať na úrovni stanovenej incidenciou.

Vladimír Miškovčík
hovorca mesta


Žilina si na Stredovekom dni pripomenie obdobie udelenia mestských výsad

Žilina, 5. augusta 2021 – Žilinské Mariánske námestie bude v piatok 6. augusta od 12.00 hod. žiť stredovekom. Tradičné podujatie Stredoveký deň, ktoré je už vyše desať rokov súčasťou Žilinského kultúrneho leta, tento rok pripomenie udalosti okolo udelenia mestských výsad pre Žilinu. Ľudia sa môžu tešiť na ukážky stredovekej hudby, lukostreľby, palných zbraní, katapultov či mestskej domobrany. Svoje umenie predvedú aj Sokoliari Horus, remeselníci ako kováč, obuvník, brašnár, hrnčiar, súčasťou programu Stredovekého dňa budú aj odovzdanie listiny kráľom Karolom Róbertom i fakľový sprievod.

Účinkujúci zo skupín Cech Terra de Selinan, Galiard, Agentúra Hector, Vres, Kompánia z Turca, Vir Fortis, Via Casa, Argenti, Via Castrum, Das freie Militär, Schatmansdorfu, Berezumu či Spolok svätého Šebastiana predvedú aj zaujímavý stredoveký tábor, jarmok, stredovekú kuchyňu, hygienu, potýčky a remeselnú uličku s množstvom ukážok stredovekých remesiel.

Na začiatku 14. storočia bolo Uhorsko rozpoltené mocenskými bojmi medzi vysoko postavenými šľachticmi ako napríklad Matúš Čák alebo Omodej Aba a kráľovskou korunou. Staré šľachtické rody vďaka zásluhám pri obrane územia pred Mongolskými vpádmi ovládajú široké územia. Tito magnáti s nevôľou vnímali rozpínajúcu sa moc miest a snažili sa ich udržať pod svojou nadvládou alebo si ich podrobiť. Mestá ako Žilina snažiac zachovať si svoju samostatnosť hľadali spojencov a jedným z riešení bolo stať sa „slobodným kráľovským mestom”. Napäté prostredie v Uhorsku vyvrcholilo v roku 1321.

Po smrti Matúša Čáka prišiel na územie severného Uhorska kráľ Karol I. Róbert z rodu Anjou. Podmanil si celé Trenčianske panstvo, pod ktoré spadala aj stredoveká Žilina. Čákovu smrť využíva žilinská mestská rada a na čele s voleným richtárom doručila žiadosť o mestské výsady pre mesto Žilina priamo panovníkovi do vojenského tábora pod Trenčiansky hrad.

„Na bezprostredné udalosti z histórie nadväzuje aktuálny Stredoveký deň, ktorý odpovie na otázku, či napokon a možno aj za akých okolností získala Žilina od panovníka mestské privilégiá. Stredovekí Žilinčania sa chceli svojmu panovníkovi predviesť v čo najlepšom svetle a tak aj program Stredovekého dňa priblíži vtedajšie aktivity, remeslá i druhy zábavy. Na bohatý program podujatia všetkých srdečne pozývame! “ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

Program Stredovekého dňa 2021 (6. augusta na Mariánskom námestí v Žiline)
12.00 hod. – Otvorenie podujatia
13.00 hod. – Dvor zázrakov
14.00 hod. – Sokoliari
15.00 hod. – Slávnostný sprievod a udelenie privilégií mestu Žilina
16.00 hod. – Stredoveká hudba
17.00 hod. – Peší panský turnaj pre rozptýlenie kráľa
18.00 hod. – Ukážka účinnosti lukostreľby
19.00 hod. – Stredoveké palné zbrane a Mestská domobrana
20.00 hod. – Bitka – spor slovenských a nemeckých Žilincov
21.00 hod. – Očistec
21.30 hod. – Fakľový sprievod

Uvedené časové údaje sú orientačné a zmena programu vyhradená. Námet, scenár a dramaturgia: Filip Višňovský. Na Stredovekom dni dochádza k streľbe, a preto sa účasť neodporúča malým deťom, občanom s citlivejším sluchom a zvieratám.

Vladimír Miškovčík
hovorca mesta