Hlavný organizátor

Ingrid Dolníková, 041/7063 321, 0905 636 201, ingrid.dolnikova@zilina.sk
Veronika Tabačková, 041/7063 322, 0905 705 066, veronika.tabackova@zilina.sk