Sever proti Juhu

Každé mužstvo odohrá jedno stretnutie, kt. bude v dĺžke cca 30 minút (závisí od počtu prihlásených družstiev). Uverejnený rozpis zápasov bude na www.sport.zilina.sk od 4. septembra 2019. Prihlasovanie družstiev možné do 3.septembra 2019 do 12:00. Prihlasovanie prebieha na www.sport.zilina.sk

Počet hráčov na ihrisku 4 + brankár. Striedanie ľubovoľné. Hrá sa na piesku podľa pravidiel tohto turnaja. Každé družstvo sa hlási minimálne 15 minút pred zápasom v organizačnom stánku na Námestí Andreja Hlinku. Pokiaľ sa družstvo prihlásilo a nemôže sa stretnutia zúčastniť, je nutné to okamžite nahlásiť na telefónne číslo 0908 930 093. Po­kiaľ tak družstvo nespraví a na zápas nepríde v budúcnosti nemôže na turnaji a podobných športových aktivitách štartovať!!

Vstup na turnaj bez poplatku.

Viac info čoskoro