Tvorivé remeselné dielne

Žilinské kultúrne leto prinieslo minulý rok obyvateľom a návštevníkom mesta po prvýkrát podujatie s názvom Tvorivé remeselné dielne, kde si na Mariánskom námestí mohli pozrieť šikovné ruky remeselníkov, ktorí udržiavajú tradície našich predkov. Tento rok chce mesto Žilina nadviazať na minuloročný úspech podujatia a pripraviť počas Tvorivých remeselných dielní rovnako zaujímavý program, pri ktorom si budú môcť návštevníci overiť svoje remeselné zručnosti pod dohľadom remeselných majstrov.


Deň Európskej kultúry

Deň európskej kultúry – festival partnerských miest Žiliny predstaví kultúru a umenie viacerých partnerských miest mesta Žilina na Mariánskom námestí. Záujemcovia môžu tiež ochutnať rozličné tradičné kulinárske špeciality z partnerských miest. 7. medzinárodný festival predstaví kultúru a umenie viacerých partnerských miest mesta Žilina, medzi ktoré patria Mestská časť Praha 15, Plzeň, Frýdek-Místek (Česko), Bielsko-Biala (Poľsko) a Kikinda (Srbsko). Partnerské mestá prispejú do programu vystúpeniami skupín, ktoré do Žiliny prinesú hudbu z bližších aj vzdialenejších končín. Deň európskej kultúry ponúkne aj tento rok paletu koncertov, tanca i divadelných predstavení.

PROGRAM:

 • 15.30 hod. – Otvorenie | Oficiálne otvorenie a predstavenie jednotlivých partnerských miest
 • 16.00 hod. – Praha 15 | Dechový orchestr JUNIOR, Pěvecký sbor seniorů Akademie, Taneční kroužek Obce baráčnické Horní Měcholupy, Taneční skupina TK Calipso Praha
 • 17.50 hod. – Frýdek Místek | Skupina moderního tance DANCEPOINT, Tanečný workshop s SMT DANCEPOINT
 • 19.00 hod. – Plzeň | Malá dudácka muzika z Plzně
 • 20.00 hod. – Žilina | 3Drive

Európsky pohár silných mužov

Už po siedmykrát bude súčasťou Žilinského kultúrneho leta divácky obľúbené podujatie s názvom Európsky pohár silných mužov, ktorý mesto Žilina organizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov. Podujatia sa zúčastňujú najsilnejší muži Európy zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Srbska, Poľska a Bosny a Hercegoviny, pričom súťažia vo viacerých disciplínach ako je dvíhanie áut a betónových gúľ, nosenie slovanského meča a iných súťaží. Očakávame, že podujatie bude rovnako ako po minulé roky divácky úspešné. Pre divákov je pripravený aj sprievodný program.

Zostrih

VIII. Stredoveký deň

Už po ôsmykrát sa v našom meste uskutoční jedno z najväčších podujatí Žilinského kultúrneho leta – Stredoveký deň. Mariánske námestie a okolité uličky so zachovaným stredovekým pôdorysom a atmosférou sú príhodným miestom na pripomenutie si života našich predkov.

Vďaka tomu sa opäť na chvíľu ocitneme v stredoveku a uvidíme viaceré ukážky života Žilinčanov v stredoveku, medzi ktoré patria vystúpenia sokoliarov, stredoveké bitky, upálenie bosorky, ohňová show a iné atraktívne programy. Všetky bitky, šermovačky, mučenia či pálenie bosorky sú našťastie iba „akože“, pretože tá doba je už minulosťou. Treba si ju pripomínať len tou príjemnejšou formou a preto verím, že v piatok 14. augusta spoločne zažijeme pekný deň, plný dojmov.

PROGRAM:

 • 12.30 Ensemble Thesaurus Musicus
 • 13.00 Otvorenie – Miro Kasprzyk
 • 13.20 Rozprávka Janko POLIENKO
 • 14.00 Sokoliari Aquila – ukážky výcviku dravých vtákov
 • 14.30 Rozprávka Červená čiapočka
 • 15.00 Slávnostný sprievod od Radnice – Slávnostné zahájenie Stredovekého dňa primátorom mesta – Krst knihy Zuzany Kuglerovej – Legenda o Selenovi
 • 15.35 Prvá stredoveká bitka
 • 16.10 Sokoliari Aquila – ukážky výcviku dravých vtákov
 • 16.45 Hereditas Patrum – stredoveká móda a tanec
 • 17.00 Nácvik bojovej jednotky
 • 17.20 Divadielko – Príbehy z mučiarne
 • 17.45 Vraždy na Elsinore – Divadlo na Vysokej nohe
 • 18.05 Stredoveké bitky a potýčky
 • 18.25 3 T – Improvizácia v minulosti
 • 19.25 Hudobné vystúpenie – skupina Gailard
 • 20.00 Veľká stredoveká bitka
 • 20.40 Domáca mučiarnička – Divadlo pri kolkárni
 • 21.05 Stredoveká tortúra – Taurus Ater
 • 21.30 Vrbovské vŕby – koncert
 • 22.15 Ohňová show s fakírom – Black Fire
 • 22.45 Sprievod a záverečný zemný ohňostroj
 • 23.00 Ukončenie programu

SPRIEVODNÉ PODUJATIE:
CYRIL A METOD, PO STOPÁCH STRHUJÚCEHO PRÍBEHU
15. 8. 2015 | 13.00 – 17.00 hod.
Mariánske námestie Žilina

O krem programu na hlavnom a pod hlavným pódiom sa na námestí bude odohrávať i ďalší bohatý program – mučenie na skúšku, fotenie s dravcami, obliekanie do brnenia, streľba z luku, stredoveká kuchyňa, hudobníci. Uvidíte aj scénky – bylinkárka, žonglér, morská panna, stredoveký maliar a krajčírka, príde aj básnik s gitarou, alchymista, hadí muž, švindliar, dvorný šašo, kartárka, podomový obchodník, veštica a strašná smrtka s kosou. Komu by to nestačilo, môže si dať spraviť stredovekú manikúru. Maľovanie na tvár.Pozvaní ste na malý jarmok a ochutnávku stredovekých jedál.

Uvedené časové údaje sú orientačné.
Zmena programu vyhradená.

Idea, námet a scenár: Marián Mrva
Dramaturgia: Jozef Abafi, Marián Mrva, Martin Tvarožek a Jozef Tomík
Grafická spolupráca: Jana Kollárová

Na Stredovekom dni dochádza k streľbe, a preto sa účasť neodporúča malým deťom, občanom s citlivejším sluchom a zvieratám.


Ľudové umelecké remeslá 2015

Mesto Žilina a OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá Vás opäť pozývajú na medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov na Mariánske námestie v Žiline. Ľudové umelecké remeslá je kultúrne podujatie, na ktorom sa prezentujú tradičné ľudové remeslá a remeselníci zo Slovenska i zo zahraničia. Svoje umenie predstavia napríklad drotári, rezbári , keramikári, rezbári, kováči, výrobcovia kraslíc, ľudových hudobných nástrojov a mnohí ďalší. Súčasťou je samozrejme kultúrny program, kde vystúpia folklórne a spevácke súbory. Podujatie organizuje občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá.


Záverečná V.

Rozlúcka s letnými prázdninami nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre dospelých na Mariánskom námestí. Pred zaciatkom školských povinností si tak môžete vychutnat atmosféru koncertov vystupujúcich skupín, ktoré hudobne spríjemnia posledný prázdninový víkend.


Sever proti juhu

V roku 2015 sa uskutoční už 8. ročník športového podujatia s názvom Sever proti juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom. Futbalové zápolenie pre základné školy, stredné školy, partie, úrady spája aktívnych športovcov, amatérov, neformálne skupiny, ale aj zamestnancov firiem, či úradov pôsobiacich v meste. Na Námestí Andreja Hlinku na mantinelovom ihrisku s umelou trávou, prípadne na pieskovom ihrisku pravidelne počas dvoch dní konajú nonstop futbalové zápasy. Podujatia sa môže zúčastniť každý, kto sa zaregistruje v jednom z dvoch družstiev – Sever alebo Juh. Pre víťaza je pripravený putovný pohár.

PRIHLÁSIŤ SA >>


Z Burianky do divadla

Všetkých, ktorí majú záujem nahliadnuť do Burianovej veže či do zákulisia Mestského divadla a zároveň sa dozvedieť niečo viac o týchto dvoch významných historických budovách, srdečne pozývame na prehliadky pod názvom Z Burianky do divadla. Prehliadky sú určené nielen pre jednotlivcov a skupiny, ale i pre školy, je však potrebné vopred sa na ne prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, pretože počet miest je limitovaný.

Kontaktné údaje:
Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01, Žilina
Tel./Fax: +421 (0) 41 723 31 86
GSM: +421 (0)907 845 567
E-mail: info@tikzilina.eu

www.tikzilina.eu


Burianova veža

Burianova veža je samostatne stojacou renesančnou zvonicou Katedrály Najsvätejšej Trojice, svojím vzhľadom pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily (výška 46 m). Jej osud je spojený s menom majiteľa hradu Strečno v rokoch 1526–1529 Buriana Svetlovského z Vlčnova, ktorý vtedy bol aj dedičným richtárom Žiliny. Burianova veža bola po rekonštrukcii slávnostne otvorená v roku 2013 a prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina je po prvýkrát v histórii sprístupnená verejnosti. Rekonštrukciu Burianovej veže uskutočnilo mesto Žilina s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra a Žilinskej diecézy.


Mestské divadlo

Budovu divadla postavili v rokoch 1942 – 1944 ako Reprezentačný dom Žiliny aj ako cirkevnú školu v štýle talianskeho neoklasicizmu. Od roku 1950 tu pôsobilo divadlo pod rôznymi menami a mestské základné aj stredné školy. Od roku 1991 je to opäť Mestské divadlo. Mestské divadlo Žilina je repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom. Umelecky sa jeho dramaturgia orientuje na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatizácie a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

www.divadlozilina.eu


Žilinská plavecká štafeta

Tento rok mesto Žilina usporiada už 7. ročník Žilinskej plaveckej štafety. Cieľom akcie je zaplávať v uvedený deň čo najviac kilometrov bez ohľadu na dosiahnutý čas. Medzi plaveckou verejnosťou ide o veľmi obľúbenú akciu. Minulý rok sa na štafete zúčastnilo 1007 plavcov, ktorí spoločne preplávali 1183 kilometrov. Ide o nesúťažné podujatie s charitatívnym rozmerom. Zúčastňujú sa na ňom plavci všetkých vekových kategórií, základné školy, stredné školy, športové kluby a široká verejnosť. Akciu zaradila do svojho programu aj Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ako jedno z významných športových podujatí.


Žilinské dni zdravia

Tento rok sa Námestí Andreja Hlinku uskutoční 12. ročník podujatia zameraného na zdravie človeka s názvom Žilinské dni zdravia. Mottom podujatia je „Zdravie, krása a vitalita“. Počas dvoch dní organizátori osvetovou činnosťou upozorňujú na civilizačné choroby a ponúkajú zdravú alternatívu života s cieľom vzbudiť záujem verejnosti o jej uplatňovanie v každodennom živote. Súčasťou podujatia sú bezplatné zdravotné vyšetrenia, napr. meranie krvného tlaku, cholesterolu, meranie očného tlaku, hustoty kostí, hladiny cukru v krvi, analýza ľudského tela, dentálna hygiena a iné. Sprievodným programom sú ukážky rôznych druhov cvičení. Návštevníkov čaká aj pestrý kultúrny program.


Festival seniorov

Festival seniorov je prezentáciou zdravého seniorského života prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľudových krojov, ručných prác a tradičnej kuchyne starých mám. Súčasťou festivalu je seniorská veselica. Na festivale sa zúčastňujú seniorské kluby nielen z blízkeho a širšieho okolia Žiliny, ale i zo zahraničia, vrátane folklórnych súborov, speváckych zborov, recitátorov a heligónkarov. Cieľom festivalu je dať priestor umeleckej tvorivosti a zručnosti seniorov a zapojiť ich touto cestou do aktívneho kultúrneho života, aby nestratili záujem o kultúrne a spoločenské dianie.


Primátorský deň

Na Primátorskom dni bude žilinská samospráva otvorená ešte viac širokej verejnosti. Pre širokú verejnosť je počas Primátorského dna pripravený bohatý program, plný kultúry a športu. Návštevníci si môžu pozrieť žilinskú Radnicu, Burianovu vežu, či priamo vstúpiť do kancelárií Mestského úradu v Žiline. Počas celého dňa budú prebiehať verejné diskusie s primátorom, do ktorých sa môžu zapojiť „malí i veľkí“. Na Radnici mesta Žilina bude primátor diskutovať so seniormi a členmi Žilinského mládežníckeho parlamentu. V kaviarni Mestského divadla Žilina sa môžete tiež zapojiť do verejnej diskusie s primátorom. Pre žiakov základných škôl budú pripravené v Sade SNP bežecké preteky o pohár primátora mesta. Pestrý kultúrny program, na ktorom sa predstaví množstvo kapiel zažijete popoludní na Mariánskom námestí. Na celý program je vstup voľný.