VIII. Stredovký deň

Už po ôsmykrát sa v našom meste uskutoční jedno z najväčších podujatí Žilinského kultúrneho leta – Stredoveký deň. Mariánske námestie a okolité uličky so zachovaným stredovekým pôdorysom a atmosférou sú príhodným miestom na pripomenutie si života našich predkov.

Vďaka tomu sa opäť na chvíľu ocitneme v stredoveku a uvidíme viaceré ukážky života Žilinčanov v stredoveku, medzi ktoré patria vystúpenia sokoliarov, stredoveké bitky, upálenie bosorky, ohňová show a iné atraktívne programy. Všetky bitky, šermovačky, mučenia či pálenie bosorky sú našťastie iba „akože“, pretože tá doba je už minulosťou. Treba si ju pripomínať len tou príjemnejšou formou a preto verím, že v piatok 14. augusta spoločne zažijeme pekný deň, plný dojmov.

Tradícia Stredovekého dňa začala už v roku 2008, v predošlých ročníkoch bol Stredoveký deň venovaný napr. pôsobeniu templárov v našom meste, 690. výročiu udelenia výsad mestu Žilina či 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste.

Organizátorom a účinkujúcim želám úspešný priebeh Stredovekého dňa, aby všetky vystúpenia zvládli bez úrazu. Žilinčanom ako i ostatným divákom želám príjemnú zábavu, bohaté zážitky.

Zobraziť program VIII. Stredovekého dňa.