Beh pre najmenších 2018

beh od 400 m do 800 m, podľa kategórie / 5. október 2018 / Sad SNP a Námestie Andreja Hlinku

Kategórie:
1.-2. ročník chlapci (maximálne 5 detí)
1.-2. ročník dievčatá (maximálne 5 detí)
3.-4. ročník chlapci (maximálne 5 detí)
3.-4. ročník dievčatá (maximálne 5 detí)

Disciplíny: beh od 400 m do 800 m, podľa kategórie.

Základné informácie:
- Dátum: 5. október 2018
- Miesto: Sad SNP a Námestie Andreja Hlinku
- Prezentácia bude prebiehať od 8:30 hod. na mieste pretekov.
- Štart prvej kategórie o 9:45 hod.
- Nie je nutnosťou, aby základná škola obsadila všetky kategórie a ani maximálny počet žiakov.
- Pitný režim zabezpečuje organizátor.
- Potrebná je outdoorová, alebo bežecká obuv.
- Dozor zabezpečujú vedúci družstiev
- Za zdravotný stav je zodpovedajúca vysielajúca škola
- Podujatie je súčasťou Školskej športovej ligy, bodovanie podobné ako pri plaveckých súťažiach.

Prihlasovanie prostredníctvom emailu na matej.franek@zilina.sk do 1.októbra 2018 do 12:00 hod.