Deň otvorených dverí DPMŽ

Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pozývajú Žilinčanov, návštevníkov, nadšencov a ostatných záujemcov v sobotu dňa 10. septembra 2016 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline. Deň otvorených dverí je podujatie, ktoré dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné zažiť.

AKCIE BEZ PEVNÉHO ČASOVÉHO URČENIA

1) prezentačné akcie
- infostánok (informácie o tarife, cestovných poriadkoch a možnosť bezplatného vybavenia čipovej karty)
- prezentácia tarifno-informačného systému vozidiel
- ukážka predajného automatu, možnosť vytlačenia pamätného lístka s textom DOD
- ukážka princípu činnosti výhybky trakčného vedenia
- prehliadka priestorov údržby trolejbusov
- prehliadka vozidlového parku
- „Kde Vás vodiči nevidí“ – „mŕtve“ zóny okolo autobusu
- možnosť rozhovoru s vodičmi a odborným personálom

2) sprievodné akcie
- BECEP – simulátor prevrátenia vozidla
- dopravno – preventívne aktivity dopravnej polície KR PZ v Žiline
- mobilné dopravné ihrisko pre deti
- prehliadka historických automobilov
- Únia nevidiacich – chôdza s bielou palicou s „klapkami“ na očiach, vodiacim psom
- program pre deti pod dohľadom animátorov z CVČ
- nafukovací hrad a šmykľavka pre deti
- občerstvenie

Viac informácií nájdete na: http://www.dpmz.sk/n341/ .