Primátorský deň ukončí Žilinské kultúrne leto 2016

na záver Žilinského kultúrneho leta 2016 si vás dovoľujeme pozvať na 3. ročník Primátorského dňa, ktorý sa uskutoční v piatok 7. októbra 2016. Pre Žilinčanov a návštevníkov nášho mesta je pripravený bohatý program:

• 9.00 hod. – tlačová konferencia mesta Žilina na radnici s primátorom Igorom Chomom,
• 9.00, 10.30 a 13.00 hod. – prehliadky radnice a mestského úradu pre verejnosť a žiakov základných škôl,
• 9.30 a 15.30 – prehliadky Rosenfeldovho paláca,
• 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hod. – prehliadky Burianovej veže,
• 14.00 hod. – zasadnutie žilinského mládežníckeho parlamentu na radnici za účasti primátora,
• 15.00 hod. – zasadnutie Rady seniorov na radnici za účasti primátora,
• 17.00 hod. – verejná diskusia v Rosenfeldovom paláci na tému: Márny boj s vizuálnym smogom.

Ďalšie:
• Pre žiakov 1. – 3. ročníkov základných škôl je pripravený Beh pre najmenších, ktorý bude prebiehať o 10.00 hod. v Sadne SNP.
• V rámci programu bude od 13.00 hod. prebiehať na Mariánskom námestí kultúrny program, na ktorom sa predstaví Živienka, DFS Cipovička, Bôtka, DFS Stavbárik, Tri doliny, Žilinský miešaný zbor, Blue-time a AYA.
• Sprievodným podujatím je Žilinský kapustný deň, ktorý bude prebiehať od 11.00 hod. na Mariánskom námestí. Vyskúšať môžete tradičné kapustové polievky a špeciality, ktoré si pre návštevníkov pripraví ŽIVENA.