Primátorský deň - zmena

vzhľadom k nepriaznivej predpovedi počasia na piatok 7. októbra 2016, kedy sa bude konať Primátorský deň, dovoľujeme si vás informovať o zmene programu:

Zmenený program:
• Športové podujatie Beh pre najmenších sa pre nepriaznivé klimatické podmienky presúva na iný termín, ktorý bude vopred oznámený.
• Žilinský kapustný deň sa presúva z Mariánskeho námestia na nádvorie divadla v čase od 11.00 hod. Vstup na nádvorie bude možný cez bočnú bránu a divadlo.
• Program ľudových súborov bude v štúdiu mestského divadla v Žiline. Vstup bude sprístupnený z nádvoria divadla.
• Hudobný program Primátorského dňa bude prebiehať v hlavnej sále Mestského divadla v Žiline v nezmenenom čase.

Nezmenený program:
• 9.00 hod. – tlačová konferencia mesta Žilina na radnici s primátorom Igorom Chomom,
• 9.00, 10.30 a 13.00 hod. – prehliadky radnice a mestského úradu pre verejnosť a žiakov základných škôl,
• 9.30 a 15.30 – prehliadky Rosenfeldovho paláca,
• 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hod. – prehliadky Burianovej veže,
• 14.00 hod. – zasadnutie žilinského mládežníckeho parlamentu na radnici za účasti primátora,
• 15.00 hod. – zasadnutie Rady seniorov na radnici za účasti primátora,
• 17.00 hod. – verejná diskusia v Rosenfeldovom paláci na tému: Márny boj s vizuálnym smogom.

Všetkých srdečne pozývame!