Sochárske sympózium

Tohtoročné Sochárske sympózium, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. – 19. júla na Mariánskom námestí sa predstaví s témou: Drevo vo verejnom priestore.

Sochári:

  • Mgr. art. Michal Hanula
  • Ing. Ľubomír Žila
  • Bc. Jozef Vacula
  • Daniela Lašútová