XXI. Cyrilometodské dni

Terchová
2. – 5. júl

 

2. júl – piatok

16:00  KRÍŽOVÁ CESTA
          Vrch Oravcove

18:15  LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          Gréc­kokatolícka svätá omša
          cele­bruje: vdp. dekan Emil Turiak
          účinkuje: Spevácky zbor MÁJ mesta Žiliny

20:00  NAŠE NOVINY
          Zasadačka obecného úradu
          Program venovaný 20. výročiu vzniku novín Terchová
          spojený s prezentáciou najnovšej knižnej publikácie Petra Cabadaja

 

3. júl – sobota

Stretnutie mládeže Mládež pod Rozsutcom

14:00  Koncerty skupín
          Pod sochou Juraja Jánošíka, do 17:00
          Simona Martausová a band (Považská Bystrica),
          Out of Control (Prešov), F5 (Čičava)

18:15  SVÄTÁ OMŠA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          cele­bruje: P. Pavol Baláž, SVD, novokňaz

19:30  Muzikál „Džaha Tuha!“ („Pôjdeme s Tebou!“)
          Pod sochou Juraja Jánošíka
          Divadelný klub DIK (Čičava)

21:00  VEČER MODLITIEB A CHVÁL + SVIATOSŤ ZMIERENIA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda, do 23:00
          Program vedie Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

24:00  KRÍŽOVÁ CESTA
          Vrch Oravcove

 

4. júl – nedeľa

01:00  MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
          Vrch Oravcove
          cele­bruje: vdp. Vladimír Štefánik

08:30  SVÄTÁ OMŠA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          cele­bruje: P. Jozef Šabo, SVD

10:30  SVÄTÁ OMŠA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          cele­bruje: P. Pavol Kruták, SVD

16:00  CYRILO­METODSKÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          Zás­tupcovia kresťanských cirkví z okresu Žilina

17:00  SLÁVNOSTNÝ KONCERT
          pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010
          účinkujú:
          Štátny komorný orchester Žilina
          Leoš Svárovský, dirigent, (cz)
          Spevácky zbor TIRNAVIA
          Andrej Rapant, zbormajster
          Rudolf Patrnčiak ml., husle
          Veronika Zajacová, soprán
          Anna Davidíková, soprán
          Hilda Gulyásová, soprán
          Tomáš Šelc, barytón
          Stanislav Šurín, organ

 

5. júl – pondelok

07:30  SVIATOSŤ ZMIERENIA
          Kostol sv. Cyrila a Metoda, do 10:30

08:30  SVÄTÁ OMŠA
          cele­bruje: P. Ján Halama, SVD

10:30  PROCESIA VERIACICH
          Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
          účinkujú: dychová hudba Dubňanka, terchovský ľud a
          spojené terchovské muziky

11:00  SLÁVNOSTNÁ CYRILOMETODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
          Vrch Oravcove
          cele­bruje: J. Em. Jozef kardinál Tomko

15:00  ZÁVEREČNÝ KONCERT Z DIEL ANTONIA VIVALDIHO
          Kostol sv. Cyrila a Metoda
          účinkujú: SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA
          Ewald Danel, husle/umelecký vedúci
          Rudolf Patrnčiak ml., husle
          Michaela Wdówková, husle
          Lujza Ďurišová, violončelo

 

plagát: cyrilometodske-dni-2010-plagat.pdf


20TkaPUCÍNOV

Žilina
8. júl

Rád menších bratov kapucínov vznikol v 16. stor. ako návrat k pôvodným ideálom sv. Františka z Assisi žiť sväté evanjelium ako menší bratia, v modlitbe, v radostnom pokání a v chudobe medzi chudobnými svojej doby. Evanjeliový radikalizmus sv. Františka nám ukazuje ako vytvárať a posilňovať slobodu a zmysel pre kritiku. Jeho ideál neustálej, v prvom rade vlastnej konverzie (obrátenia) je jasným výrazom kritickej sily evanjelia.

My, bratia kapucíni v Žiline sa snažíme napĺňať svoje poslanie tým, že chceme vytvárať prostredie pre stretávanie sa s Bohom a ľuďmi od „srdca k srdcu“. Preto aj za svoj ústredný cieľ považujeme „byť domom a školou spoločenstva a modlitby“. Z toho pramenia naše čiastkové aktivity: Bohoslužby v kostole, pastorálne poradenstvo, platforma pre stretávanie sa rôznych skupín v pastoračnom centre Fidélio, organizovanie rôznych voľno-časových aktivít duchovného charakteru, či príspevok do kultúrneho diania v meste.

Akciu 20 rokov Kapucíni v Žiline organizujeme so zámerom aktívne prispieť do kultúrneho diania v meste, prezentovať svoj život a aktivity a zároveň ponúknuť ich využitie širokej verejnosti.

Kostol Obrátenia sv. Pavla

16:30  „Kapucíni v Žiline a dejiny ich kláštora“
          prednáška RNDr. Viliama Prikryla Csc.
17:30  Slávenie eucharistie
          celebruje apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana

Mariánske námestie

19:00  Mikrofes­tival 20TkaPUCÍNI
          Krátke filmy: História(7´), Apoštolát (6´), Komunita (6´)
          výroba: M. Hirko
          Rozhovory s hosťami:
          Br. Fidel, provinciál; Br. Branislav, gvardián kláštora
          Hudba: br. Ondrej & Invisible Orchestra band
          Moderuje: Eva Fuchsbergerová
20:00  Kapucíni & Stanley


KIOSK 2010

Stanica Žilina – Záriečie
23. – 25. júl

3. ročník festivalu odvážneho diváka * nezávislé divadlo a tanec.

Minulý rok vypredal festival Kiosk všetky predstavenia. Aj sálu, v ktorej je stopäťdesiat miest. Rovnaké ambície majú aj organizátori 3. ročníka prehliadky slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény, ktorej program sa začne v piatok v priestoroch kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie.

„Tvorcovia slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény sa neboja riskovať a hľadať nové výrazové prostriedky. Zaoberajú sa často aktuálnymi a ľudsky akútnymi témami. Myslím si preto, že sa dokážu priblížiť k súčasnému divákovi, najmä k mladým ľuďom, ktorí v ich predstaveniach môžu nájsť vlastnú výpoveď,“ povedala dramaturgička festivalu Martina Filinová.

Tohtoročnou novinkou sú projekty slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí. Z ôsmich predstavení, ktoré program ponúka, sú autormi piatich. „Zistili sme, že viac slovenských tanečníkov a choreografov pôsobí v zahraničí ako na domácej scéne. Našou ambíciou je predstaviť mená, ktoré sú na Slovensku neznáme, ale v zahraničí už pomerne známe a postupne sa presadzujú. Chceme tak inšpirovať aj domácu scénu. A v zahraničí pôsobiaci umelci zas radi prídu na Slovensko, lebo im záleží na tom, aby bola ich tvorba prezentovaná aj tu,“ vysvetlila dramaturgička Kiosku.

Bonbónikom festivalu bude premiéra slovensko-americko-poľského tanečného projektu The Painted Bird/Bastard. Už desať rokov v New Yorku žijúci choreograf a režisér Pavel Zuštiak našiel inšpiráciu v Kosiňského novele Pomaľované vtáča. Predstavenie, v ktorom rozvíja tému vykorenenia, premeny a inakosti, vytvoril v spolupráci s tanečníkom Jaroslavom Viňarským a americkým skladateľom Christianom Fredericksonom.

Z Francúzska príde do Žiliny Eva Klimáčková so svojím súborom E7KA s predstavením Ivanuška. Slovenskú premiéru bude mať duet One for you, two to me autorov Petra Šavela a Stanislava Dobráka, ktorí práve absolvovali prestížnu bruselskú tanečnú školu. „Kiosk je čosi ako stánok, v ktorom sa predáva slovenské nezávislé umenie. Hľadáme odvážneho diváka, ponúkame dobrodružstvo spoločného hľadania ,iného’ divadla,“ dodala Martina Filinová.

 

22. júl – štvrtok

20.00  Palissimo (USA,_SK): The Painted Bird/Bastard
          S2, (predpremiéra)

21.30  dj 7 Minutes (nu jazz)
          záh­rada, párty

 

23. júl – piatok

18.00  cie E7KA – Eva Klimáčková (SK_FR): Ivanuška
          S1, After show Arnošta Krysaříka

20.00  Palissimo (USA_ SK) : The Painted Bird / Bastard
          S2, premiéra

21.30  The Happy New Ends (Cz, Pl), dj Róbert Zeleňák
          záhrada, koncert & párty

 

24. júl – sobota

11:00  Stretnutie slovenskej tanenčej komunity
          galéria

15.00  Nímandi a nymfomani – Flashback show
          S1, projekcia filmu so živým vstupom

17.00  Mio – Mio (Beňačka & Piaček, SK): Malevich – Malevich; Zbojníci
          galéria / S1

19.00  Divadlo SkRAT (SK): Zvyšky
          S2

21.00  Divadlo z pasáže a Jaro Spring Viňarský (SK): 3 x (A)
          S1, After show Arnošta Krysaříka s hercami z Divadla z Pasáže.

22.30  Kasioboy (SK), dj Vili:am
          záhrada, koncert & párty

 

25. júl – nedeľa

11.00  Program Grundtvig: Učiace sa partnerstvá
          do 13.00, stretnutie partnerov

14.00  kultúrny piknik pod Rondlom
          str­etnutie umelcov a zástupcov kultúrnych centier zo Slovenska a
          zah­raničia, prezentácia projektov, burza nápadov

15.00  Múry sú vysoké a hrubé
          S1, projekcie, dokumentárny film o Alešovi Votavovi
          réžia: Juraj Johanides, anglické titulky, 100 min.

17.00  Milan Loviška (SK/CZ): My Art: Who´s Frank?
          S2

18.00  Katarína Rampáčková (SK), Lea de Toffol (CH): Lonely Bones
          S1

19.00  Stanislav Dobák, Peter Šavel (SK/BE): One for you, two for me
          S2

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

KioSK_workshopy:

19. – 21. 7. 2010
PRÍTOMNÉ TELO (improvizačný workshop)
Pavol Zuštiak (USA_SK)

19. – 23. 7. 2010
OUT OF THE NOW INTO THE NOW (aktivizmus vo verejnom priestore)
Lena Wicke-Aengenheyster (AT)


Jánošíkove dni Terchová

Terchová
29. júl – 1. august

48. ročník medzinárodného folklórneho festivalu.

V rámci 48. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa na štyroch pódiách (amfiteáter Nad bôrami, festivalové šapitó, areál pod sochou Juraja Jánošíka, Kultúrny dom Andreja Hlinku) predstaví vyše 1100 účinkujúcich zo Slovenska, Rumunska, Českej republiky a Poľska.

VSTUPENKY

10 eur – permanentka (piatok – sobota – nedeľa)
8,50 eur – dospelý (dvojdňový lístok, sobota – nedeľa)
5 eur – dospelý (piatok, sobota)
3,50 eur – dospelý (nedeľa)
1,50 eur – zľavnená vstupenka (dôchodcovia, deti od 6 do 12 rokov, ZŤP s preukazom)
Zdarma budú mať vstup vozíčkari s jednou osobou ako sprievod

Vstupenka sa vzťahuje len na programy v amfiteátri Nad bôrami (30. – 31. júl. – 20.30 h; 1. august – 14.30 h).
Na programy vo festivalovom šapitó, v areáli pod sochou Juraja Jánošíka a v Kultúrnom dome je vstup voľný.

Predaj lístkov počas festivalu: festivalový areál

UBYTOVANIE

Bližšie informácie možno získať prostredníctvom Združenia turizmu Terchová – ztt@terchova.sk

DOPRAVA

Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 30. 7. do 1. 8. 2010, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:
v piatok 30. 7. v čase od 16.00 h. do 21.00 h
v sobotu 31. 7. v čase od 10.00 h do 21.00 h
v nedeľu 1. 8. v čase od 9.00 h do 17.00 h
úplná uzávierka dopravy!

Uzávierka dopravy nebude platiť pre linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci majú možnosť obchádzky, ktorá bude vyznačená dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá.

 

PROGRAM

29. júl – štvrtok

15:00  Čo vŕšok prejdeš, to iný krok nájdeš

 • Krajské kultúrne stredisko v Žiline (Makovického dom)
 • vernisáž výstavy krojov z terchovskej doliny spojená s prezentáciou rovnomennej knihy

17:00  Ozveny Terchovej zo sveta

 • Kultúrny dom Andreja Hlinku
 • pri príležitosti 430. výročia prvej písomnej zmienky o Terchovej; účinkujú: Viliam Meško, Meškovská trojka, Martinka a Miloš Bobáňovci, DsFS Terchovček, Vincent Krkoška, FS Rozsutec, Peter Cabadaj, Terchovská muzika – T 12a, Eva Štefánková, Zdeno Horecký, Václav Mucha – misionár v Holandsku, Peter Dikoš – misionár v Papue Novej Guinei, Martin Cingel – misionár v Keni, námet, scenár: Ondrej Demo, Rudolf Patrnčiak, moderátor: Rudolf Patrnčiak, réžia: Ondrej Demo; v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri SHÚ Bratislava a SRo – Rádiom Regina Banská Bystrica

   

30. júl – piatok

17:00  „Na Ďura či na Jána, spevom hučí dolina…”

 • Šapitó pod Amfiteátrom Nad bôrami
 • rok na dedine; účinkujú: FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov, FS Lysec z Belej-Dulíc, FS Rovňan z Veľkého Rovného, DsFS Hájovček zo Strečna, DsFS Stavbárik, Cipovička a Lieska zo Žiliny, FS Javorníček z Hvozdnice a zo Štiavnika, Súrodenci Kováčovci – heligonkári zo Starej Bystrice, réžia: Tibor Mahút; garant: Krajské kultúrne stredisko

20:30  „A veru Rozsutec”

 • Amfiteáter Nad bôrami
 • terchovský večer; účinkujú: DsFS Chotár a Terchovček, mladí heligonkári z Terchovej, Martinka Bobáňová, Terchovec, Podolie, ĽH Bobáňovci, Terchovská muzika Pupov, Nebeská muzika, ĽH Juraja Jánošíka, Ženy spod Rozsutca, Zbojnícka muzika, spevácka skupina z kostola, Trio z Chotára, Ťažká muzika, Viliam Meško – 70ročný jubilant, FS Rozsutec – 45ročný jubilant, moderátorka: Michaela Závodná, scenár, réžia: Vincent Krkoška

23:00  Tanečná párty Rádia ZET

 • Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami

   

31. júl – sobota

10:00  Ján Novosedliak – Grafický dizajn

 • RIC Terchovec, výstavný priestor
 • vernisáž výstavy jubilujúceho výtvarníka Jánošíkových dní

11:00  Šapitó pod Amfiteátrom Nad bôrami

 • účinkujú: DsFS Chotár, DsFS Červené jabĺčko z Rovinky, Nadšenci terchovskej muziky z Topoľčian, DsFS Goralik, Chlapci z Rovne, FSk Poničan z Poník, Terchovská muzika Sokolie zo Skalice, FSS Závadské ženy, Katka a dedko Kubačákovci z Dlhej nad Kysucou, ĽH Vsacan, Terchovská muzika Pupov, Hnojňané, ĽH z Čierneho Balogu, T 12a

17:00  Banda

 • Šapitó pod Amfiteátrom Nad bôrami
 • koncert

18:00  Aya

 • Šapitó pod Amfiteátrom Nad bôrami
 • koncert

20:30  SĽUK – Sen

 • Amfiteáter Nad bôrami
 • hudobno-tanečný scénický program; námet a scenár: Ervín Varga, Marek Ťapák, choreografia: Ervín Varga, Pavol Pitoňák, Ján Blaho, hudba: Štefan Molota, scénický dizajn: Peter Čanecký, réžia: Marek Ťapák

22:00  Všade dobre, v Terchovej najlepšie

 • Amfiteáter Nad bôrami
 • hlavný sobotňajší program; účinkujú: Nebeská muzika, FS Kopaničiar, FS Vsacan – Česká republika, Ľudová hudba Ondreja Kandráča, Rumania Targu Mures – Rumunsko, Terchovský symfonický orchester, moderátor: Andrej Bičan, scenár, réžia: Peter Cabadaj
 • OHŇOSTROJ

23:00  Hrá a spieva Eminent

 • Šapitó pod Amfiteátrom Nad bôrami
 • ľudová veselica

   

1. august – nedeľa

8:30  Svätá omša za nositeľov ľudových tradícií

 • Kostol sv. Cyrila a Metoda

10:00  „A veru pošibaj koníčka ve voze“

 • Areál pred obecným úradom
 • konský vozový sprievod z Terchovej do Vrátnej; scenár, réžia: Ján Miho

11:00  VFS Jánošík

 • Areál pod sochou Juraja Jánošíka

11:30  Rumania Targu Mures

 • Areál pod sochou Juraja Jánošíka

12:30  „Koníček sivastý, prenes ma cez mosty…”

 • Areál pod sochou Juraja Jánošíka
 • predstavovanie furmanov a muzík; scenár, réžia: Ján Miho

14:30  Prechádzky po kraji

 • Amfiteáter Nad bôrami
 • finále 48. ročníka Jánošíkových dní pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára; účinkujú: DsFS Terchovček, Heligonkári z Trnového, FS Rovňan, FS Kysučan, FS Oravan, FS Liptov, FS Turiec, Miro Jaroš, Ploštín Punk, Arzén, moderátorka: Gabriela Tomajková, scenár, réžia: Peter Cabadaj

   

Považské múzeum – Expozícia Jánošík
Terchová – budova Obecného úradu

exteriér pred expozíciou: Návraty k Jánošíkovi a remeslám

30.7. – 1.8., 9:00 – 16:00: Čo odkrylo drevo
(výstava drevených plastík)

31.7. – 1.8., 10:00 – 16:00: Jurkovi z lásky podsypala hrach
(svojské vyznania Aničky o jej milom + ochutnávka hrachových špecialít)

31.7., 10:00 – 16:00: Kolíska remeselných nápadov
(prezentácia remesiel a škola remesiel)

11:00 – 11:30 a 14:00 – 14:30: Razenie Jánošíkovho dukáta
(razenie dukáta s motívom Jánošíka)

11:00 – 11:30: Zbojnícke piesne spod Rozsutca
(účinkuje: ĽH súrodencov Ďuranovcov)

 

plagát: janosikove-dni-2010-plagat.pdf


 

Fest Anča 2010

Stanica Žilina – Záriečie
30. júl – 1. august

3. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov.

Presne uprostred letných prázdnin od 30. júla do 1. augusta 2010 sa kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie vďaka medzinárodnému festivalu animovaného filmu Fest Anča stane animovaným svetom.

Do Žiliny privezie Fest Anča filmy naozaj pre všetkých. Od krátkych až po celovečerné, detských až po máličko šteklivé animáky s hviezdičkou, či videoklipov, skrátka všetko, čo sa čo i len trochu obtrelo o animáciu.

Novinkou tohto ročníka sú projekcie v žilinskom kine Centrum. Tam sa môžete tešiť na celovečerné filmy, z ktorých spomenieme napríklad Strach(y) z tmy, Mary a Max, Trio z Bellevile, či skvelý český animovaný film Jednej noci v jednom meste. Z celovečerákov sa určite oplatí nezmeškať premiéru španielskej snímky Animal Crisis. Tú však diváci neuvidia v kine Centrum, ale na Stanici.

 

30. júl – piatok

VEĽKÁ SÁLA
14:00  nezávislí režiséri / Dean Kendrick (USA)
15:30  nezávislí režiséri / David T. Krupicz (CA)
17:00  svetový výber 1
18:30  špeciálne uvedenie / Cartoon East
19:30  medzinárodné festivaly / Ars Electronica (AT)

MALÁ SÁLA / galéria
13:30  nezávislí režiséri / Dax Norman (USA)
15:00  medzinárodné festivaly / AniFest (CZ)
16:30  SK_sekcia / Slovenský animovaný film 60, 70, 80 – I.
18:00  experiment / Marius Konvoj + Admirál

HLAVNÁ SÁLA S2
15:00  experiment / Barry Doupé (CA) – I.
16:30  medzinárodné festivaly / Early Melons
18:00  špeciálne uvedenie / Cartoon d´Or 2009
19:30  Medzinárodná súťaž 1

KINO CENTRUM
18:00  celovečerný film / Persepolis

OPEN AIR CINEMA
20:30  performance / Braňo Jobus číta rozprávky
21:30  SK_sekcia / nový slovenský animovaný film
23:00  koncert / Med
00:00  party / Stroon

 

31. júl – sobota

VEĽKÁ SÁLA
12:30 music videos / Various
14:00  špeciálne uvedenie / Beautiful and Weird
16:00  workshop / Letterbox – scenáristický workshop
18:30  Fresh Motion
19:30  celovečerný film / Animal Crisis (ES)

MALÁ SÁLA / galéria
12:00  Detské premietanie
13:00  experiment / Barry Doupé (CA) – II.
14:30  workshop / Google SketchUp
16:30  európske školy / Filmakademie Baden-Württemberg
18:00  workshop / 3D Animation
19:30  svetový výber 2

HLAVNÁ SÁLA S2
11:00  workshop / Kreslená animácia
14:00  Medzinárodná súťaž 2
15:30  Pecha Kucha Ancha
17:30  music videos / Wegart
19:30  Medzinárodná súťaž 3
22:30  Anička s hviezdičkou*

KINO CENTRUM
10:00  celovečerný film / Trio z Bellevile (FR)
16:30  celovečerný film / Mary a Max (AUS)
18:00  celovečerný film / Strach(y) z tmy (FR)

OPEN AIR CINEMA
21:00  bábkové divadlo / Prach a popol
22:00  Animation Karaoke Battle
23:00  koncert / DVA (CZ)
00:00  party / Pjoni & Ink Midget

 

1. august – nedeľa

VEĽKÁ SÁLA
12:30  medzinárodné festivaly / Balkanima (SER)
14:30  nezávislí režiséri / Dave Carter (AUS)
16:30  medzinárodné festivaly / Animateka (SI)

MALÁ SÁLA / galéria
12:00  SK_sekcia / Slovenský animovaný film 60, 70, 80 – II.
13:30  nezávislí režiséri / Frank Sudol (USA)
15:00  svetový výber 3
16:30  európske školy / University of Art and Design Kassel (GE)

HLAVNÁ SÁLA S2
11:00  workshop / WaxSlicing Machine a štvrtý rozmer
14:00  workshop / Komiksový workshop
18:00  Záverečný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov súťaží

KINO CENTRUM
10:00  celovečerný film / Koralína a svet za tajnými dverami (USA)
14:00  celovečerný film / Jednej noci v jednom meste (CZ)

MARIÁNSKE NÁMESTIE — BAŽANT KINEMATOGRAF
21:00  celovečerný film / Panika v mestečku (FR)

 

piatok – nedeľa

Počas celého festivalu bude v Malej sále / galérii inštalovaná výstava komiksu Ruty Modan.


KINOBUS

3. – 5. september

(Nielen/nejenom/nie tylko) filmový festival – pre tento rok s témou Hranica.

Špecifická prehliadka, kde diváci odchádzajú na víkend dvoma festivalovými autobusmi objavovať staré kiná v okolí Žiliny, je tento rok dramaturgicky prepojená témou Hranica. Jej súčasťou budú nielen filmy na hrane, adrenalínové zážitky a nechemické experimenty, ale tiež geografické prekročenie hraníc Slovenska. Šiesty ročník nielen filmového festivalu Kinobus navštívi v termíne 3. – 5. septembra 2010 päť obcí slovensko-poľsko-českého rozhrania na trase Žilina – Milówka (Pl) – Bystřice (Cz) – Staškov – Skalité.

Z filmov, ktoré program prehliadky ponúkne, to bude napríklad celovečerný dokument Jaroslava Vojteka Hranica (2009), český dokument Vitajte v KĽDR (Linda Jablonská, 2008) alebo obľúbená a dnes už klasická československá sci-fi komédia Srdečný pozdrav ze Zeměkoule (Oldřich Lipský, 1982). Všetky premietané filmy viac alebo menej viditeľne pracujú s témou hranice v jej rôznych podobách. Či už sú to Hannekeho Funny Games (pôvodná verzia z roku 1997), Muž z Londýna (Béla Tarr, 2007) alebo Sedmikrásky Věry Chytilovej (1966). Geograficky je výber už tradične zameraný na krajiny strednej Európy, okrem celovečerných snímok uvidia diváci aj výber krátkych rakúskych štrukturálnych filmov.

Kinobus však zďaleka nie je len filmovou prehliadkou. Špecifikom je už samotné premiestňovanie sa medzi zastávkami a s tým spojené objavovanie starých kinosál, kultúrnych domov, obcí a ľudí v nich. Okrem toho čaká účastníkov množstvo sprievodných podujatí úzko spojených s témou Hranica – kúzelnícka show, vykladanie z kariet, obed v priestoroch bývaláj colnice Zwardoň-Skalité, koncert All Star Refjúdži Band, prednášky, výlet, či návšteva pekárne.


 

Jašidielňa 2010

Mariánske námestie, Námestie A. Hlinku, Dom odborov
6. – 8. september

21. medzinárodný festival tvorivosti a fantázie pre mladých s postihnutím i bez postihnutia.

Ak máte radi detektívky, pátranie po neznámych veciach a nečakané rozuzlenia, túžite sa premeniť na Poirota, Sherloka Holmesa či iných zvedavých pátračov a popritom si nájsť nových priateľov, neváhajte a príďte v dňoch 6. 7. a 8. septembra do Žiliny na 21. ročník JAŠIDIELNE – medzinárodný festival tvorivosti a fantázie pre mladých ľudí s postihnutím i bez postihnutia. Trojdňový festival je opäť bohatý svojim programom, už tradične nebudú chýbať tvorivé dielne, priateľské stretnutia, rôzne vystúpenia a koncerty.

PROGRAM

pondelok, 6. september

 • 09.00 – 12.00, registrácia účstníkov, NKH
 • 11.00, prijatie zástupcov účastníkov u primátora, Radnica
 • 11.00, divadelné predstavenie záhrada NKH
 • 14.00 – 16.00, stretnutie s účastníkmi – vítačka Dom odborov
 • 16.30, výstava 13. komnata KKS
 • 17.00 – 17.30, psovodi a záchranári – ukážka práce K 7
 • 17.00 – 18.00, hry na námestiach Žiliny
 • 19.00 – 22.00, diskotéka Mariánske námestie

utorok, 7. september

 • 09.30 – 10.10, tvorivé dielne I. – námestia mesta, sady a balustráda
 • 10.30 – 11.10, tvorivé dielne II.
 • 11.30 – 12.10, tvorivé dielne III.
 • 14.00 – 14.45, zákusok – Divadlo na hojdačke, záhrada NKH
 • 15.00 – 15.40, tvorivé dielne IV.
 • 16.00 – 16.40, tvorivé dielne V.
 • 17.00 – 17.40, voľné dielne VI.
 • 19.00 – 22.00, koncert – večerný program na Mariánskom námestí
  • Šimon a Gargamel
  • Bratia Jobusovci – Vrbovskí víťazi
  • Balkansambel

streda, 8. september

 • 09.30 – 10.30, rozlúštenie záhady
 • 10.30 – 12.00, rozlúčka s 21. festivalom, Mariánske námestie
  • Slovak Young Swing Generation
 • 13.30 – 15.30, lúčenia, odchody