Stredoveký deň III

V roku 2010 sa bude konať v poradí už tretí ročník Stredovekého dňa, podujatia, ktoré si už získalo svoje miesto v rámci Žilinského kultúrneho leta. Žilina patrí k mestám s bohatou historickou tradíciou. Vznikla v stredoveku a už od samého počiatku zaznamenávala dynamický rozvoj vo všetkých oblastiach. Z toho dôvodu je potrebné občanom Žiliny, a nielen im, pripomínať históriu ich mesta a poukazovať populárnou formou i na významné udalosti, ktorá sa v meste odohrávali, alebo len jednoducho ukázať, ako to mohlo v stredoveku vyzerať. Historickým jadrom Žiliny je Mariánske námestie. V tejto podobe existuje už od 13. storočia, a preto nie je náhoda, že sa Stredoveký deň odohráva práve tu.

Navyše si v tomto roku pripomíname 400 rokov od konania Žilinskej synody, ktorá položila základy evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ďalšie výročia sa blížia. Naše mesto hralo významnú úlohu v dejinách Slovenska už od stredoveku. Aká je pravda o tejto epoche ľudských dejín? Stredovek bol obdobím ako každé iné. Ľudia prežívali dobré i zlé dni. Medzi tie dobré patrili dni osláv, sviatkov, radosti a úspechu. Medzi tie zlé – dni vojen, choroby, neúrody a neraz i likvidácie celých skupín obyvateľstva. Na tohoročnom Stredovekom dni (v poradí už treťom) sa pozrieme na dobré i zlé stránky stredoveku.

Tak isto ako dnes, i v minulosti sa ľudia radi zabávali. Dobrou príležitosťou bol napr. príchod kráľa. (I my si na budúci rok pripomenieme v meste jedno takéto výročie). Zo Žiliny nemáme priame dokumenty o tom, ako to pri takejto príležitosti vyzeralo, ale z iných prameňov vieme, že príchod panovníka bol vždy veľkou udalosťou. Na druhej strane však treba povedať, že návšteva kráľa bola pre región i veľkou finančnou záťažou. Kráľ prichádzal so značným sprievodom a všetci potrebovali jesť a piť. Na počesť panovníka sa väčšinou organizovali hostiny spojené so zábavou, hodovaním a turnajmi. Rytierske turnaje predstavovali spestrenie života hradu alebo mesta. Rytieri sa pôvodne nazývali vojakmi, po latinsky milés, až neskôr sa v nemčine objavuje slovo ritande a v 12. storočí sa konečne presadilo slovo rytier. Samotné rytierske turnaje vznikli vo Francúzsku, kde sa v polovici 11.storočia rytieri zdokonaľovali v umení boja. Postupne turnaje povýšili na spoločenskú udalosť. A v 13. storočí sa napokon stali turnaje dobre organizovanou zábavou a hrou. Jedenie a pitie nasledovalo po skončení turnaja.

K stredoveku neodmysliteľne patria aj rytierske rády. K prvým rytierskym rádom prináležali Templári. Zakladateľom bol rytier Hugo z Payns. V roku 1119 vytvoril osemčlennú skupinu rytierov ochraňujúcich pútnikov idúcich do Jeruzalema. Ich znakom sa stalo biele rúcho s červeným krížom. Moc Templárov rástla. Preto francúzsky panovník Filip IV. Pekný usporiadal v piatok 13.10. 1307 hon na členov rádu a tento deň sa považuje za začiatok konca rytierov Templu, a preto dodnes považujeme piatok 13. za čierny, smolný deň.

Stredoveký deň III. sa koná v piatok 13.augusta, a preto i rytieri Templári si zaslúžia našu pozornosť. Do Uhorska prišli už v polovici 12. storočia. Ich sídla sa nachádzali aj neďaleko Žiliny, na Orave, na Liptove, alebo v Turci na hrade Blatnica.

Na Mariánskom námestí okrem iného uvidíte súboje rytierov, stredoveké boje, zábavu minulosti a v priebehu celého dňa ponúkame veľa ďalších atrakcií: lukostreľbu, školu ohňovej show, fotenie s dravcami, školu streľby z kuše, stredoveké kasíno a hazard v minulosti, stredoveké kolky, maľovanie na tvár, opekanie špekáčikov na stredoveký spôsob na Mariánskom námestí, možnosť vyskúšať si brnenie, zatancovať si stredoveké tance, ochutnávku špecialít stredovekej kuchyne a opekanie prasaťa, hygienu v minulosti. Bude možno vidieť halapartníkov, pavéznikov, palné zbrane, dobový život, chrliča ohňa, staré remeslá, turnaj na koňoch, naberanie vencov, agresívny šerm, inkvizítora s trestami pre hriešnikov, chudobného mlynára, dlhý nos i hlúpu ženu, žilinského hlásnika Ondreja, koniec templárov v piatok 13-ho, možný príchod panovníka. Opekať sa bude i prasa na stredoveký spôsob.

Pre súťaživých, ktorí prídu v historickom kostýme, sme pripravili atraktívne ceny. Hlavnou cenou sú dve spiatočné letenky do Paríža, a preto, Žilinci, Žilinčania a Žilinčatá, hľadajte doma v truhliciach dobové odevy, alebo si ich požičajte, prípadne ušite. Príďte na Mariánske námestie počas Stredovekého dňa a vyhrajte!

Akciu pripravilo mesto Žilina v spolupráci s občianskym združením FACTA NON VERBA a o Vašu zábavu sa postarajú : Aquila , Hereditas Patrum, Kejklíř Tomáš, Šašo Maroš, Terra de Selinan, Locus, Arven, Arcus, Bergfrit, Via cassa, Taurus Ater, mím Miro Kasprzyk, Berezum, Bludní rytieri, Rád sv. Michala, 3T, Makovice, Dúha, KBT Poprad, Black fire, 3 Drive, chrlič ohňa, artisti na chodúľoch, TIK Žilina a množstvo hercov a umelcov.

Marián Mrva
júl 2010