Poďakovanie

Mesto Žilina ďakuje všetkým organizátorom a spoluorganizátorom, ktorí sa podieľali na napĺňaní trojmesačného programového cyklu Žilinského kultúrneho leta za prípravu a realizáciu jedinečných podujatí – festivalov, koncertov, divadelných predstavení, remeselných trhov, výstav, športových podujatí a ďalších aktivít, ktoré obohatili a spríjemnili letný kultúrny život v meste.
Ďakujem všetkým účinkujúcim za jedinečné umelecké zážitky a tiež technickému a obslužnému personálu, ktorý jednotlivé podujatia zabezpečoval.
Ďakujeme všetkým obyvateľom a návštevníkom Žiliny, ktorí navštívili tieto podujatia a po celý čas vytvárali priaznivú a priateľskú atmosféru.
Ďakujeme aj všetkým partnerom a mediálnym partnerom, ktorí podporili Žilinské kultúrne leto a vyjadrili tak svoju spolupatričnosť a záujem na rozvoji kultúrneho života Žiliny.

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami pri realizácii ďalších zaujímavých podujatí v meste Žilina