Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov v Žiline

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Žilina a Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili už 5. ročník prezentácie tradičných ľudových umeleckých remesiel zo Slovenska i zo zahraničia. Svoje zručnosti predvedú remeselníci 25. – 26. augusta 2017 na Mariánskom námestí v Žiline.

V piatkovom doobedňajšom programe po krojovanom sprievode a slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutoční o 11. hodine, zaspievajú sestry Bacmaňákové. Poobedný program bude patriť FSSk Závadské ženy, o 16.15 sa predstaví FS Stavbár zo Žiliny a o 17.30 vystúpi skupina Arzén. V sobotu si popri remeslách budú môcť návštevníci vypočuť DH Stránske a DH Senioranka. Podujatie Ľudové umelecké remeslá z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk