Verejná diskusia v Rosenfeldovom paláci

V rámci Primátorského dňa prebehne diskusia na tému “Mestská pamiatková rezervácia – Mariánske námestie – minulosť, súčasnosť a budúcnosť“. Diskutujúcimi budú Martina Magová, Miroslav Pfliegel a Vladimír Majtan.

V tomto roku témou verejnej diskusie bude mestská pamiatková rezervácia. Historické jadro Žiliny za mestskú pamiatkovú rezerváciu( MPR ) v roku 1987 vyhlásila vláda a o rok neskôr stanovila zásady pamiatkovej starostlivosti o toto územie. MPR tvorí Mariánske námestie spolu s deviatimi ulicami, ktoré z neho vychádzajú a ďalšími dvanástimi, ktoré na ne nadväzujú. O vzniku námestia a jeho histórii, ako aj o starostlivosti o mestskú pamiatkovú rezerváciu sa budeme rozprávať s Mgr. Vladimírom Majtanom a Ing. Arch. Martinou Magovou. Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. ukáže vývoj námestia tak, ako ho zachytili oči fotografov.
Na základe podnetov odborníkov a verejnosti pripravilo mesto Žilina v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a s architektami z Laboratória architektúry krajiny, spol. s.r.o. návrh revitalizácie námestia, ktorý by v krátkosti predstavila Mgr. Ingrid Dolniková na záver diskusie.