IN MIMINO VERITAS

Občianske združenie Návrat Vás pozýva na otvorenie putovnej výstavy umeleckých fotografií Martina Dubovského, ktoré sa uskutoční v stredu 07. 09. 2011 o 15.00 v pri­estoroch Mestského úradu v Žiline.
Výstava sa uskutoční v rámci projektu „In mimino veritas – nepijem na jeho zdravie“, ktorého cieľom je poukázať na zodpovedný prístup k rodičovstvu v čase pred narodením dieťaťa a na nebezpečenstvo vplyvu alkoholu na vyvíjajúci sa plod – vznik fetálneho alkoholového syndrómu (FAS).

Výstavu bude možné zhliadnúť na Mestskom úrade do 16. 09. Následne bude výstava prístupná žiakom základných škôl v Žiline a svoju púť ukončí v čajovni U dobrej víly, Kuzmányho 1, kde si ju budete môcť pozrieť od 03. do 13. októbra.
Vyvrcholením celého projektu bude odborná prednáška spojená s diskusiou o FASe -fetálnom alkoholovom syndróme a škodlivosti konzumácie alkoholu počas tehotenstva na vyvíjajúci plod. Prednáška sa uskutoční v centre Rodinná rozprávka, taktiež na Kuzmányho ulici č. 1 vo štvrtok 13. októbra o 15.00. Vstup na výstavy ako aj odbornú prednášku je voľný.
Projekt je spolufinancovaný Mestom Žilina.Všetci ste srdečne vítaní.