Žilinské dni zdravia 2011 s veľkou účasťou

Mesto Žilina, ako hlavný organizátor, úspešne uzatvorilo 8. ročník Žilinských dní zdravia, ktoré prebiehali v dňoch 15. – 16. septembra 2011 na Námestí Andreja Hlinku. Všetky podujatia tohtoročných Žilinských dní zdravia sa uskutočnili v duchu hesla: „Pohyb, ako súčasť životného štýlu“. Významnou súčasťou bola verejnosti už známa Primátorská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta Žilina Igor Choma.

„Teší ma, že sa Primátorskej kvapky krvi zúčastnilo takmer 200 darcov, ktorí dobrovoľne darovali svoju krv. Chcem sa im úprimne poďakovať a verím, že v budúcnosti bude počet dobrovoľných darcov narastať. Nič nenahradí ten hrejivý pocit v srdci, ktorý prežíva iba sám darca“, povedal primátor po tom, ako sám daroval krv.

Vzácnu tekutinu darovalo v rámci Primátorskej kvapky krvi spolu 177 ľudí, z ktorých 48 prišlo darovať krv na Námestie Andreja Hlinku a 129 darcov navštívilo pracovisko Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Bezpríspevkové darcovstvo krvi zabezpečovali aj ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých v zdravotníckom zariadení Krankas.

Stovky návštevníkov si mohli bezplatne dať odmerať krvný tlak, cholesterol, tuk a BMI (proporcionalita tela) alebo sa zúčastniť ukážok prvej pomoci, či rôznych zdravotných prednášok, výstav a prezentácií, prípadne spoznať pozitívne pôsobenie psov na zdravie ľudí. Verejnosť sa vďaka priaznivému počasiu mohla inšpirovať aj rôznymi tanečnými a športovými aktivitami.

Primátor mesta Žilina Igor Choma spolu so zamestnancami Mestského úradu v Žiline ďakujú všetkým účastníkom aj návštevníkom Žilinských dní zdravia 2011.